Kereső

CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2024.

felkialtojel | Tesi-suli

Kérelmek benyújtásának  határideje

2024. május 03. (péntek) 12.00 óra 

helyeEncsi Polgármesteri Hivatal titkársági irodáján az átvételt igazoltatva személyesen vagy
ajánlott postai küldeményként Encs Város Önkormányzatának címezve


Encs Város Önkormányzata
támogatást kíván nyújtani azon társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok (közalapítványok), egyéb szervezetek, civil szerveződések számára,  melyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt helyben ellátandó közfeladatok körében fejtik ki tevékenységüket,

illetve

a helyi esélyegyenlőségi, valamint ifjúságpolitikai koncepció kitűzött céljainak megvalósításában vesznek részt a célcsoportok bevonásával. 

A támogatás céljelleggel nyújtható, azt kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott

célra használhatja fel a támogatásban részesülő. 

A támogatási kérelemben kérjük megjelölni a támogatás felhasználásának pontos célját. 

A támogatás elsősorban a fenti célokat megvalósító, a város érdekét szolgáló

rendezvények szervezésére igényelhető. 

Az elnyert támogatás a megjelölttől eltérő célra, illetve

működési célú kiadásokra, étkezési költségekre nem fordítható.

 

Elsősorban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint működő,

cégbíróság által bejegyzett szervezetek jelentkezését várjuk.

 

A támogatási összeggel a támogatási szerződés szerinti időpontig számlával kell elszámolni, amelynek a kérelmező nevére, a megjelölt cél megvalósítására irányuló beszerzésekről kell szólnia (azaz csak a támogatott szervezet nevére kiállított számlával való elszámolást áll módunkban elfogadni). 

Kérelmek benyújtásának 
határideje:

2024. május 03. (péntek) 12.00 óra

 

helye:

Encsi Polgármesteri Hivatal titkársági irodáján az átvételt igazoltatva személyesen

vagy

ajánlott postai küldeményként Encs Város Önkormányzatának címezve

 

módja:

a felhívás mellékletét képező

TÁMOGATÁSI KÉRELEM nyomtatványon, mely nem módosítható,

a csatolandó nyilatkozatokkal.

.

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a támogatási kérelem benyújtása nem jelent automatikus támogatást.

A támogatási igények a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerülnek kielégítésre.

 

Encs, 2024. április 2.

 

Encs Város Önkormányzata


2024-04-02 13:49